Svanemerket trykkeri


Alle våre trykksaker blir produsert på eit svanemerka trykkeri. Når du vel eit svanemerka
trykkeri vel du eit trykkeri som bidreg til eit reinare miljø, eit sunnare arbeidsmiljø for dei
ansatte og ei reinare framtid for oss alle.

Strenge krav til svanemerka trykkeri
• Bruk av miljøriktig papir
• Bruk av vegetabilske trykkfarger
• Gjenbruk av trykksaker
• Minimering av avfall, herunder papir
• Bruk av fornybar energi
• Hensyn til det kjemiske arbeidsmiljøet

Miljømerket papir
Me produserer utelukkande på miljømerka papir og er i dag oppe i 95 % bruk av svanemerka papir.
Resten har ein tilsvarande EU-miljøstandard.